Arts and tablets

Rapport, grunnlagsdokument fra det kunstneriske utviklingsprosjektet Not Quite Knowing.

ej-imsEt siktemål med dette prosjektet var å bidra til å fornye og å utdype debatten om hvordan en kunnskapsbasert praktisk håndverksmessig prosess kan foregå i en tid hvor teknologien spiller stadig større rolle. Et annet siktemål var å forsterke våre egne kvalifikasjoner som lærere i kunstfag siden vi har ansvar for at studentene møter relevante holdninger, metoder, verktøy og kunnskap som kan styrke det kunstfaglige arbeidet. Se: Grunnlagsdokument_261114 her presenteres det kunstneriske utviklingsarbeidet i sin helhet. (Inger Marie Søyland)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s