Student work: Arbeid med lys og kontrast

I denne oppgaven har jeg valgt å presentere en brukerveiledning i PDF-format for 6. klasse i kunst og håndverk. Ifølge kunnskapsløftet 06, skal elevene i 6. klasse blant annet undersøke lysets egenskaper ved praktiske eksperimenter og gi uttrykk for sine opplevelser og observasjoner i skapende arbeid med ulike teknikker, f. eks tegne, male, fotografere, filme. ”– eksperimenter med lys som stemningsskapende virkemiddel og bli kjent med hvordan fargekontraster, for eksempel lys-mørk kontrast og komplimentærkontrast, kan benyttes for å gjengi lys og skygge.”

I denne brukerveiledningen har jeg tatt utgangspunkt i at elevene har vært ute å fotografert lyset. Kanskje har mange elever ikke fått til å fange lyset i sine bilder, eller bildene har blitt mørke, blasse og dårlige. Ønsket er at elevene ved hjelp av denne korte veiledningen i Gimp skal få inspirasjon til å eksperimentere med lysskilder, stemning, kontraster og farger i sine egne bilder.

GimpforCharlotte

This entry was posted in Student work 2015-16 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s